Campaments esportius per a agències i jugadors professionals

Durant els últims dos anys Sportmadness ha col·laborat amb diferents agències de representació d'esportistes professionals per a organitzar serveis esportius que millorin la marca personal dels seus esportistes

Són ja més de 20 esportistes, entre ells futbolistes com Vicente Guaita, Sergio Sánchez, Ander Capa, Dani Castellano i Miguel Ángel Moyá … els que han optat per comptar amb nosaltres per a organitzar els seus campus de tecnificació, destacant els nostres processos digitals, la nostra operativa d'execució i la cura de la seva imatge durant tot el servei.

campusvicente1

Els campus esportius són un dels serveis esportius amb més demanda pel fet que suposen una gran alternativa per a la conciliació laboral i familiar durant els períodes no lectius.

No obstant això, la gestió dels campus esportius no sempre és la més adequada. Entre altres aspectes, és habitual trobar-se campus esportius en els quals no existeix una bona comunicació, els materials que s'utilitzen estan en mal estat, els entrenadors no estan titulats ni donats d'alta en la Seguirdad Social i fins i tot casos en els quals no es compleixen amb els ràtios entrenador/usuari exigits per les institucions.

Per tots aquests motius, de cara a l'usuari i els pares/mares existeix un important marge de millora i professionalització del servei. Quina millor manera de millorar l'experiència d'aquests usuaris que acostant-los als seus ídols?

Per aquest motiu, Sportmadness tracta d'oferir serveis esportius als usuaris a través de la presència d'esportistes professionals als campus. Per a això treballem amb les agències de representació ja que són ells qui més interès tenen a potenciar la imatge dels seus clients (els esportistes) i els qui gestionen tot el concernent a les activitats que realitzen els esportistes anés de la competició.

Avantatges d'organitzar campus esportius per als esportistes professionals:

  1. Millorar la seva marca personal. Mostrant proximitat, humanitat i compromís amb els seus seguidors, especialment els més petits, sobre els quals poden tenir una enorme influència positiva.
  2. Oferir noves possibilitats d'activació de patrocinis. Al cap i a la fi, es tracta d'un nou servei en el qual es pot oferir visibilitat i audiència per a alguna marca interessada en un públic objectiu similar.
  3. Ampliar el portfolio de serveis que l'agència ofereix als seus representats, amb noves alternatives que ofereixin més presència i visibilitat.
  4. Acostar als esportistes a figures institucionals (ajuntaments, diputacions…) que poden ser molt bons contactes per al seu futur professional.

Per què opten les agències per col·laborar amb Sportmadness?

Les agències esportives tenen com a objectiu oferir serveis diferencials per als seus representats. Amb la creixent preocupació per la cura de la imatge dels esportistes són molts esportistes professionals els que demanden poder participar en serveis que potenciïn la seva proximitat als més joves. No obstant això, els campus de tecnificació tenen un important component local i per a les agències és molt complicat poder gestionar la coordinació amb diferents empreses que executin aquests campus en cada zona amb la deguda qualitat. És per tant necessari un servei centralitzat, on un únic interlocutor pugui gestionar amb un component local tots aquests serveis. Sportmadness compte ara mateix amb més de 30 delegacions a Espanya, Mèxic, el Perú i l'Uruguai. Aquesta capil·laritat ens permet oferir una operativa que garanteixi la qualitat a nivell local i una coordinació centralitzada amb un únic interlocutor, la qual cosa facilita molt a les agències el poder oferir el mateix servei a tots els seus representats.
D'altra banda, com a agència de representació preocupa que l'ús de la imatge de l'esportista no compleixi amb els estàndards necessaris. En aquest sentit, Sportmadness ha apostat i aposta per una cura de la marca. Des del disseny de la identitat corporativa del campus, fins a la pàgina d'inscripcions i les comunicacions en RRSS… Totes aquestes labors seran replicades per a cada campus amb una cura exhaustiva i comunicació constant amb l'agència.

Per què són un èxit aquests serveis?

El principal motiu pel qual aquests serveis esportius són reeixits és perquè combinen cobrir una necessitat amb oferir un producte diferencial. La dificultat de la conciliació laboral/familiar a l'estiu es veu coberta tradicionalment amb els serveis dels campus esportius, però aquests no solen oferir una experiència diferencial, per la qual cosa no es fideliza als usuaris i aquests giren constantment. Per tant, oferint campus esportius que cuiden els processos i que a més afegeixen la presència d'un esportista s'aconsegueix una millora en l'experiència de l'usuari i, per tant, diferenciació i posteriorment, la fidelització així com el potenciament de la imatge de l'esportista

Organitza el teu campaments esportius per a jugadors professionals!

Connecta amb els teus clients a través de l'esport
Scroll to Top