Els avantatges fiscals del patrocini esportiu: quals són i com aprofitar-les

El patrocini esportiu, com tots mena de patrocini, és una forma efectiva de connectar marca e usuaris, a través d'experiències personalitzades: com més reeixida, més el públic se sentirà involucrat i tindrà a associar la marca/empresa amb valors positius

En termes senzills, si parlem de patrocini en esdeveniments esportius, el patrocinador aporta una dotació econòmica o uns serveis personalitzats (material publicitari, samarretes, recursos humans etc.), a canvi dels drets promocionals i a favor d'un impuls per a la seva imatge a nivell públic. És una excel·lent forma per a una marca d'entrar en contacte amb el consumidor a través d'un fenomen, com un esdeveniment esportiu d'èxit, capaç d'involucrar milers de persones.
le sponsoring sportif

Encara que no es tracti d'una cosa altruista sinó d'una acció amb un interès del patrocinador que dóna suport a activitats a canvi d'un benefici de marca, el patrocini esportiu pot contemplar beneficis fiscals sota unes certes condicions.

Com obtenir deduccions fiscals pels patrocinis esportius

Algunes empreses (sobretot pimes), renuncien a la idea d'apostar per patrocinis esportius pel cost que això suposa, però desconeixen la possibilitat de desgravar aquest cost a nivell fiscal.

Quals són llavors els avantatges fiscals dels patrocinis esportius que la Llei proporciona?

El Patrocini Esportiu, com hem vist anteriorment, és una acció purament publicitària i comercial, per tant respon a les disposicions de la Llei 34/1988, d'1 de novembre, General de Publicitat, on s'estableixen els termes contractuals.
Al mateix temps, la Llei 10/1990, del 15 d'octubre, de l'Esport, recull els incentius fiscals per l'esponsorització d'activitats esportives: es considera deduïble la quantitat aportada en concepte de patrocini publicitari, com si fos qualsevol altra despesa en publicitat

Cal precisar que no existeix un apartat en la Llei sobre “patrocini esportiu”, i per tant aquest s'ha d'acreditar com una acció comercial més. Això implica que, com ocorre amb qualsevol mena de deducció, la despesa haurà de justificar-se documentalment.

D'altra banda, la Llei 49/2002 del 23 de desembre sobre el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i sobre els incentius fiscals al mecenatge, estableix les condicions relatives als patrocinis.

Abans de tot, com és la diferència entre patrocini i mecenatge?

La diferència substancial està a nivell de benefici: el patrocini se centra en productes “tangibles” i té com a objectiu una utilitat comercial i d'imatge; el mecenatge es realitza a través de productes o serveis més “intangibles”, enfocant-se principalment a un àmbit cultural i artístic. El patrocini comporta per tant un doble objectiu, mentre el mecenatge es mou sota una intenció altruista cap a les arts o la cultura, sense rebre res a canvi.

avantages fiscaux du sponsoring

La Llei per tant distingeix entre acords de donació i contractes de patrocini. Per als primers, l'empresa col·laboradora no podrà comptabilitzar l'aportació econòmica com a despesa deduïble, perquè es considera que no existeix una contraprestació a aquesta mena de donació; en els segons, ja que existeix una contraprestació definida per contracte, aquesta aportació podrà considerar-se com a despesa deduïble per publicitat, propaganda o relacions públiques.

No obstant això, com a resultat de la creixent popularitat de l'esport en els últims anys, gràcies també als nombrosos èxits d'esportistes i clubs espanyols, en 2013 el govern va llançar el projecte “Espanya competeix: en l'Empresa com en l'Esport”, una iniciativa orientada a incentivar la implicació del sector empresarial en projectes esportius.

avantages fiscaux du sponsoring sportif

Com recita aquest programa “Aquesta iniciativa està orientada, de manera principal, a afavorir la realització de projectes esportius a través de la implicació del sector empresarial. “Espanya Competeix” està qualificada com a activitat prioritària de mecenatge, oferint importants beneficis fiscals a les empreses que realitzin donatius, donacions i aportacions a la Fundació Esport Jove amb destinació al finançament d'aquest programa.”

És un model de patrocini per a impulsar a les empreses espanyoles en àmbit nacional i internacional: contempla que aportacions de fins als 50.000 euros poden deduir-se fins a un 40% de la quantitat aportada en la quota de l'impost de societats.

La gestió del projecte es realitza per part de l'Associació d'Esportistes i la CEOE a través de la seva Fundació:  en el programa s'estableix una sèrie de paràmetres per a poder accedir a aquestes condicions especials que suporten l'empresa.

La importància del patrocini esportiu

Malgrat que  l'objectiu fonamental del patrocini és de tipus comercial i d'imatge, hi ha altres secundaris que no hem d'infravalorar com per exemple l'acceptació social, la revaloració d'un producte, una embranzida de vendes, opinió pública, etc.

Tractant-se d'una inversió econòmica important, és fonamental que els valors de l'empresa patrocinadora i l'empresa beneficiadora coincideixin perquè hi hagi un posicionament de marca compartit: és important, a l'hora de valorar l'activació d'un patrocini esportiu, tenir una estratègia eficaç, amb una anàlisi completa sobre els aspectes claus (publico objectiu, localitat, ROI..) perquè el benefici sigui conjunt.

Descobreix els nostres casos d'èxit

Així és com apliquem tot això als nostres projectes de patrocini esportiu
Scroll to Top