Právní oznámení

Právní oznámení
1. PŘEDMĚT A PŘIJETÍ

Toto právní oznámení reguluje používání webové stránky (dále jen WEB), která je vlastněna společností SPORTMADNESS EXPANSION S.L. (dále jen VLASTNÍK WEBU).

Procházením webové stránky VLASTNÍKA WEBU se uživatel stává jejím uživatelem a znamená plné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení obsažených v tomto právním oznámení, které mohou být předmětem změn.

Uživatel se zavazuje používat webové stránky v souladu s právem, dobrými mravy, veřejným pořádkem, obvyklými postupy v provozu a tímto právním oznámením. Uživatel bude nést odpovědnost vůči VLASTNÍKOVI WEBU nebo třetím stranám za škody, které mohou být způsobeny porušením této povinnosti.

2. IDENTIFIKACE A KOMUNIKACE

VLASTNÍK WEBU v souladu se zákonem č. 34/2002, ze dne 11. července, o službách informační společnosti a obchodu prostřednictvím elektronických médií, vás informuje, že:

Zodpovědnou osobou je SPORTMADNESS EXPANSION SL
Její daňové identifikační číslo (CIF) je: B87745675
Adresa sídla: CALLE CHILE Nº10 OFFICE 139, 28232, LAS ROZAS, MADRID
Zapsána v obchodním rejstříku Madridu, svazek 35471, list 110, stránka M-637563.
Pro komunikaci s námi máte k dispozici různé kontaktní prostředky uvedené níže:

E-mail: info@sport-madness.es
Telefon: 6699567499
Všechna oznámení a komunikace mezi uživateli a VLASTNÍKEM WEBU budou považována za účinná pro všechny účely, pokud jsou zasílána prostřednictvím poštovní pošty nebo jakéhokoli jiného uvedeného prostředku.

3. PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽITÍ

Webové stránky a jejich služby jsou volně přístupné; nicméně VLASTNÍK WEBU podmiňuje použití některých služeb nabízených na svých webových stránkách předchozím vyplněním příslušného formuláře.

Uživatel zaručuje pravost a aktuálnost všech údajů, které sděluje VLASTNÍKOVI WEBU, a bude výhradně odpovědný za jakékoliv falešné nebo nepřesné prohlášení.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že bude správně využívat obsah a služby VLASTNÍKA WEBU a nebude je používat k, mimo jiné:

Rozšiřování obsahu, který je trestný, násilný, pornografický, rasistický, xenofobní, urážlivý, ospravedlňující terorismus nebo obecně v rozporu se zákonem nebo veřejným pořádkem.
Vkládání počítačových virů do sítě nebo provádění akcí, které by mohly narušit, poškodit, přerušit nebo vyvolat chyby nebo škody v elektronických dokumentech, datech nebo fyzických a logických systémech VLASTNÍKA WEBU nebo třetích stran; stejně jako bránění přístupu ostatních uživatelů k webové stránce a jejím službám masivní spotřebou počítačových prostředků, skrze které VLASTNÍK WEBU poskytuje své služby.
Pokusy o přístup k e-mailovým účtům jiných uživatelů nebo omezeným oblastem počítačových systémů VLASTNÍKA WEBU nebo třetích stran a v případě potřeby o získání informací.
Porušování práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, stejně jako porušování důvěrnosti informací VLASTNÍKA WEBU nebo třetích stran.
Předstírání identity jiného uživatele, veřejných správ nebo třetí strany.
Reprodukce, kopírování, distribuce, zpřístupňování nebo jakékoliv jiné veřejné sdělování, transformace nebo modifikace obsahu, pokud nemáte povolení vlastníka příslušných práv nebo není toto jednání právně povoleno.
Sbírání dat pro účely reklamy a odesílání reklamy jakéhokoli druhu a komunikací pro prodej nebo jiné obchodní účely bez předchozího požadavku nebo souhlasu.
Všechny obsahy webové stránky, jako jsou texty, fotografie, grafika, obráz

Přejít nahoru